December 4-8, 2019

Markham (ON), Canada

Follow HERE

Watch LIVE on ITTV

ITTF Photos HERE

 

WOMEN

Mo ZHANG

Sophie GAUTHIER

Huang HUI (May Tong)

Joyce XU

Nicole CAI

Katherine MORIN

Siqian WU

Xinyang (Cindy) WANG

Adina Maria CUCHIRITA

Mariana RAMIREZ

MEN

Eugene Zhen WANG

Jeremy HAZIN

Marko MEDJUGORAC

Hongtao CHEN

Terence YEUNG

Edward LY

Matthew LEHMANN

Tommy XU

David XU

ITTF Articles

Marko Medjugorac and Chen Hongtao delight home supporters, progress to main draw

Host star Zhang Mo departs in first round upset

Crowd on their feet, Eugene Wang inspired